'2022'de yoksulluğa feminist isyan var!'
12/31/2021 2:02:40 PM

Barınma sorunu, erkek şiddeti, emek sömürüsü ve artan yoksulluğa karşı eylem yapan feministler, "Biz bu yeni yıla isyanla giriyoruz. Kurtuluş feminist dayanışmamızda" dedi.

Esra ÇİFTÇİ

Feministler, yeni yıla girmeden hemen önce İstanbul Beşiktaş’ta eylem yaptı. Kartal heykeline faturalarını ve sloganlarını asan kadınlar, "Yoksulluğa karşı feminist isyan” diyerek 2022 için de mücadele mesajı verdi.

Feministler, her gün daha çok eriyen maaşların, enflasyondaki hızlı yükselişi karşılamadığını, ısınmak için kombiyi, sobayı açmaya giderken defalarca düşündüklerini, çoğu zaman açamaz olduklarını, temel gıda maddelerinin yanında yine en temel ihtiyaçlardan biri olan ped gibi hijyen ürünlerine gelen zamların bütçelerini daha da sarstığını anlattı.

BARINMA SORUNUNA FEMİNİST İSYAN!

“Barınma problemi kadınların üzerindeki patriyarkal baskıyı günden güne arttırmaya devam ediyor” diyen feministler, kiralardaki devasa artışların kadınları ve LGBTİ+ları daha da derinden etkilediğine dikkat çekti. Feministler, uygun kiraya ev bulmaya geçtiklerini, tek yaşayan kadınlara, evli olmadan birlikte yaşayanlara, lubunlara ve translara kiralık ev bile verilmediğini söyledi. Öğrenciler için yurtlardaki yetersizliğin, özel yurtların ve evlerin yüksek fiyatları yüzünden birçok kadının ya aile evinde kalmaya mecbur bırakıldığını, ya da okula devam edemediklerini belirttiler. Kadınlar için tek başına yaşamanın gittikçe olanaksızlaştığını, artan kiralar ve hayat pahalılığı yüzünden çoğu kadının aile evinde, kocayla, babayla ya da partneriyle yaşamak mecburiyetinde kaldığını, tek yaşıyorlarsa evini kapatıp aile evine dönmek zorunda kaldıklarını ifade ettiler.

ERKEK ŞİDDETİNE KARŞI FEMİNİST İSYAN!

Feministler yaptıkları ortak açıklamada, ailenin güçlendirilerek kadınların hayatlarının daraltıldığını, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin körüklenerek ayrımcılık ve erkek şiddetini cesaretlendirdiğini vurguladı. Erkek şiddetinden uzaklaşmak isteyen kadınların seçeneklerinin yoksulluk ve belirsizlikle iyice daraldığını, paraya gıdaya, kendi yaşamını sürdürecek kaynaklara erişimi kısıtlanmış kadınların güvencesiz, desteksiz ve alternatifsiz bırakıldığını ifade etti.

EMEK SÖMÜRÜSÜNE FEMİNİST İSYAN!

Feministler emek sömürüsüne de isyan ederek, pandemi bahanesiyle yapılan işten çıkarmalarda, kadınların bazen ilk vazgeçilenler olduğunu, bazen de ücretlerinin daha düşük olduğu için daha çok iş yükü ile istihdam edildiklerini anlattı. Ücretli ev işlerinde çalışan kadınların, pandeminin başından beri çoğu zaman işsiz kaldıklarını, çalışabildiklerinde ise ücretlerinin düşürüldüğünü ifade ettiler.

“Bir yılı daha ardımızda bırakıyoruz. Yeni bir yıl geliyor. 2022’ye girerken yoksulluğa, umutsuzluğa, seçeneksizliğe feminist isyan demek için buradayız! Ses çıkarıyoruz! Niye mi feminist isyan? Çünkü birtakım adamlar gözlerindeki ışıltıdan bahsedip döviz kurlarıyla, rakamlarla oynarken bizim gerçekliğimiz zamlar, ödeyemediğimiz kiralar, mecbur kaldığımız aile evleri, belirsizlik, sömürülen ücretli-ücretsiz emeğimiz ve en çok da biz kadınlara, LGBTİ+lara dar edilen hayat!” diyen kadınlar, hep bir ağızdan reddediklerini şöyle sıraladı:

"Krizlerin faturasını ödemeyi, artan güvencesizliği, ilk işten çıkarılan olmayı, ev içi yoksullukla artan sonsuz sömürüyü, geçim için patriyarkal, homofobik, transfobik ailelere mahkum edilmeyi, nafaka haklarına göz dikilmesini kabul etmiyoruz!"

'DÜNYAYI YERİNDEN OYNATACAĞIZ!'

“Bizi erkek şiddetine mahkûm etmeye çalışan erkek-devletten ve heteropatriyarkal kapitalist sistemden alacaklıyız” diyen feministler, “Emeğimiz için, bedenimiz için, hayatlarımız için: Dünyayı yerinden oynatacağız! Hayatımız bizim, aileniz sizin olsun. Aile değil kadınız, feminist isyandayız” diyerek Beşiktaş sokaklarında eylemlerini sürdürdüler.

Eylemin örgütlenmesinde yer alan feminist aktivist Feride Eralp, "Bu eylemi özellikle yeni yıla girerken yapmak istedik. Çünkü yeni yıl umudu, geleceğe dair olumlu beklentiyi akla getiriyor. Biz çok uzun zamandır geleceğe dair çok umutlu bakamaz hale geldik” dedi. Feride Eralp, özellikle 2021’in sona erdiği şu günlerde kadınların giderek daha da fakirleştiğini, giderek emek sömürüsünün ağırlaşması sonucu yoksullukla birlikte hem ücretli emek hem ücretsiz emek hem güvencesizlik hem aileye hapsedilmek hem de barınma sorununun her açıdan kadınları sıkıştırdığı bir zaman olduğunu ifade etti. Eralp şöyle konuştu:

'KRİZİN KADINLARA VE LGBTİ+LARA NASIL DÖNDÜĞÜNE DAİR SÖZ SÖYLEMEK İSTEDİK'

"2022’ye girerken yoksulluğa feminist isyan demek istedik. Hem bulunduğumuz bu sıkışıklığa karşı söz söylemek, hem de buradan heteropatriyarkal sistemin, kapitalizmin, neoliberalizmin yeniden tahakküm edilmesine karşı, özgür ve emeğimizin karşılığını almak için feministler olarak tartışmaya, konuşmaya ve gündem yaratmak için yeni yıl öncesi böyle bir eylem yaptık. Giderek bunu başka çevrelerle buluşarak, çoğaltarak, yoksulluğa, zamlara özellikle bugün karşı karşıya olduğumuz ekonomik krize, özellikle bu krizin kadınlara ve LGBTİ+lara nasıl döndüğüne dair söz söylemek ve talepler zinciri oluşturmak istedik.”

Feride Eralp, kadınların bu krizi de başka krizler gibi farklı ezilme süreçleri ile birlikte yaşadıklarını, buna dair feminist sözlerini söyleyip harekete geçeceklerini söyleyerek sözlerini tamamlıyor.

'FİİLİ VE HUKUKİ KÜRTAJ YASAĞINA FEMİNİST İSYAN!'

Feministlerin Beşiktaş’taki açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Kürtaj yasal ama yasak. Devlet hastaneleri yasal olmasına rağmen kürtajdan kaçınırken, özel muayenehanelerde kürtaj olmak zorunda kalıyoruz, bu da ekonomik kriz derinleşirken ücretlerden dolayı iyice güçleşiyor. Erişilebilir, ücretsiz kürtaj hakkımız için mücadele etmemiz gerekiyor.

Kürtajın yanı sıra ahlakçı veya homofobik olmayan, kapsayıcı bir jinekolojik sağlık hizmetine ulaşım zaten zor iken, bir de devlet hastanelerinde randevu bulma zorluğu, muayene sürelerinin 5 dakikaya indirilmesi özensiz ve yetersiz muayene ve tedavi süreçlerine neden oluyor. Özel hastanelerin fiyatlarının kontrolsüz bir şekilde artmasının getirdiği seçeneksizlikle de yer yer geri dönülmez sağlık problemleri ile karşı karşıya kalınıyor.

Bizler, dolu dolu kahkahalarımızla, hazlarımızla, arzularımızla, gönlümüzce yaşamak istiyoruz.  Biz bu heteropatriyarkal kapitalizme mecbur değiliz. Artık sarsmanın zamanı gelmedi mi? İliklerimize kadar hissettiğimiz bu yoksulluğu, bu şiddet ortamını, bulunduğumuz her yerde teşhir edelim ve feminist isyanımızı büyüterek artık yeter diyelim. Kadınlar, lubunlar olarak daha renkli bir hayatı kazanacağız. 2022'de feminist hayallerimizin peşinden gidip en yakınımızdaki eli tutma zamanı, birlikte dayanışma alanlarımızı büyütüp, isyanımızı güçlendirme zamanı. Çünkü dünyayı sarsacak gücümüz var. Çünkü umudumuz birbirimizde."

Artı Gerçek

Şîrove Bike
×