Ana Sayfa » Kürdistan
SİYASİ PARTİ MEZARLIĞINA YENİLERİ GÖMÜLMEMELİ

2020-05-13

Toplumun faklı kesimlerinden oluşan 400 kişi Kürdistan isimli Partilerin kapatılma davalarına karşı ortak bir bildiri yayınladı. İsmail Beşikçi, Fikret Başkaya, Sinemxan Bedirhan, Mustafa Özçelik , Mesut Tek, Latif Epözdemir, Murad Ciwan, Mehmet Bayrak, Mahmut Kılınç, Fuat Önen,  Öztürk Türkdoğan, Osman Aydin, Osman Aytar, Nabi Yağcı, Munzur Çem, Cemşid Haydari, Ferda Cemiloğlu, Eskerê Boyik, Barış Ünlü, Aydın Alp, Şeyhmus Ülek, Ruşen Aslan, Reha Ruhavioğlu, Têmûrê Xelîl, M. Emin Aktar, Naif Bêzwan, Ekrem Bilek, Ekrem Önen, Malmisanij ve Yaşar Abdulselamoğlu’nun da imzasının yer aldığı bildiride Kürdistan isimli Partileri hakkında açılan kapatma davaları toplumun barış ve demokrasi umutları bakımından umut kırıcı olarak tanımlandı. Anayasa Mahkemesi’nin PAK, PSK, PDK-T ve KKP hakkında açtığı kapatma davalarının evrensel hukukun temel ilkelerine aykırı olduğunun ifade edildiği bildiride, Kürdistan ismiyle parti kurmanın demokratik ve meşru bir hak olduğunun altı çizildi.

Siyasi Parti Mezarlığına Yenileri Gömülmemelibaşlığı ile yayınlananbildiride Kürdistan partileriyle ilgili kapatma davaları devletin izlediği Kürt karşıtı politikanın bir devamı olarak nitelendirildi. Parti kapatmaların çözüm olmadığının dile getirildiği açıklamada“Kürt meselesinin barışçıl ve eşitlikçi çözüm çabalarına ve düşünce ve örgütlenme özgürlüğüne sahip çıkma adına Kürdistan isimli siyasi partilerin kapatılmasına karşı ilkesel duruşumuzu kamuoyu ile paylaşıyoruz”ifadesine yer verildi.

İçlerinde Avrupa’dan değişik siyasi parti temsilcilerinin de bulunduğu 400 aydın, sanatçı, siyasetçi ve iş insanının imzaladığı bildiriyi basına ve kamuoyuna saygıyla paylaşıyoruz.

Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK), Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK)

 

SİYASİ PARTİ MEZARLIĞINA YENİLERİ GÖMÜLMEMELİ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, isimlerinde Kürdistan ibaresi bulunduğu ve programlarında Kürt ve Kürdistan sorununun çözümüne ilişkin önerilere yer verdikleri gerekçesiyle dört siyasi parti (Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi (PDK T), Kürdistan Komünist Partisi (KKP), Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK) ve Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK)) hakkında kapatma davası açmış bulunmaktadır.

Söz konusu kapatma davaları, Türkiye’de son birkaç yılda artan otoriterleşme eğiliminden ve iktidarın izlediği Kürt karşıtı politikadan ayrı düşünülemez.

Siyasi parti kapatmak, en başta demokratik hayatın temel ilkesi olan düşünce ve örgütlenme özgürlüğüne vurulan bir darbedir. Bu durum aynı zamanda Türkiye’nin taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve hukukun evrensel ilkelerine aykırıdır.

Söz konusu yasakçı anlayış Türkiye’nin demokrasi ve Kürt sorununda geldiği otoriter ve yasakçı noktanın da bir göstergesidir. Kapatma davalarının, toplumun barış, demokrasi ve istikrar beklentisi bakımından umut kırıcı bir gelişme olduğu açıktır.

Siyasi parti kapatmak çözüm değildir. 

Çözüm olsaydı eğer, yakın tarihte 30 dolayında siyasi partinin kapatıldığı Türkiye’nin bütün sorunlarını çözmüş olması gerekirdi. Tersine bu yaklaşım Türkiye’yi partiler mezarlığına dönüştürerek sorunları daha da derinleştirmiştir.

2000’li yıllarda yapılan önemli yasal değişikliklerle aslında siyasi partilerin kapatılmasına da son verilmişti. 2004 yılında Anayasa’nın 90. Maddesinde yapılan düzenlemeler ile Venedik Komisyonu’nun siyasi partilere ilişkin belirlediği ilkeler ışığında parti kapatmak olabildiğince zorlaştırılmıştı.

Parti kapatmaların yeniden gündeme gelmesi, Türkiye’nin son dönemde Kürt meselesinde yeniden devreye soktuğu şiddet ve çatışma siyasetinin bir sonucudur.

Tarihsel deneyimler inkâr ve yasakçı zihniyetin Kürt sorununda çözümsüzlük ve şiddeti beslemek dışında bir sonuç doğurmadığını göstermiştir.

Çözüm daha çok demokrasi ve özgürlüktür.

Türkiye, Kürt meselesi dahil bütün temel sorunları ancak demokratik ve özgürlüğü esas alan siyasi bir anlayış ve evrensel hukuk ilkeleri çerçevesinde çözebilir.

Kürt meselesini çatışma zemininden çıkartarak, barışçıl ve siyasi bir platforma taşımak; eksiksiz bir özgürlükçü ve demokratik ortamın sağlanmasıyla mümkündür.

Bizler, mevcut siyasi partiler mezarlığına yenilerini göndermemek, iyice budanmış demokratik ortamı daha fazla zehirlememek, Kürt meselesinde yaşanmakta olan kaotik durumdan çıkmak ve düşünce ve örgütlenme özgürlüğüne sahip çıkma adına Kürdistan isimli siyasi partilerin kapatılmasına karşı ilkesel duruşumuzu kamuoyu ile paylaşıyoruz.

 

Abdulkadir Demir, Siyasetçi Yazar; Abdullah Dürmüş, Siyasetçi; Abdullah Özten, Siyasetçi; Abdullah Polat, Eğitmen; Abdurahim Deli,  Kürt-Kav Başkanı; Abdurehman Berry, Siyasetçi, İngiltere; Abdurehmanê Gundiki, Siyasetçi, İsveç; Abdurrahman Demir, Siyasetçi; Abid Dundar, Stockholmde Belediye Başkanı, İsveç; Abid Gürses, Gazeteci, İsveç; Adnan Axacan, Danimarka Kürt Dernekleri Federasyonu Başkanı; Ahmed Kakemeni, Yazar, İsveç; Ahmet Boğa, Siyasetçi; Ahmet Kani, Yazar; Ahmet Kardam, Araştırmacı,  Yazar; Ahmet Mirza Eyyüpoğlu, Siyasetçi; Ahmet Yüzer, Gazeteci, Norveç; Ahmet Zeki Ekinci, Siyasetçi; Alâeddin Aras, Siyasetçi; Ali Ertaş, İş İnsanı, İsveç; Ali Gökkaya, Siyasetçi; Ali Haydar Fırat, Siyasetçi; Amed Nûdem, Toplum Yönetim Uzmanı, Norveç; Amos Pagin, Araştırmacı, Psikolog, İsveç; Anders Forström Gazeteci, İsveç;  Anders Inghage Öğretmen, İsveç; Anders Östberg, Sosyal Demokrat Parlamenteri, İsveç; Arvid Holm, ekonomist, İsveç; Aryan Bedhi, İş İnsanı, İsveç; Aso Piroti, Aydın; Av. M. Emin Aktar, Hukukçu; Av. Ahmet Özmen, Hukukçu; Av. Ahmet Öztekin, Hukukçu; Av. Erkan Şenses, Hukukçu; Av. Hasan Dağtekin, Hukukçu; Av. İbrahim Güçlü,  Yazar, Siyasetçi; Av. M. Celal Baykara, Hukukçu, Siyasetçi; Av. M. Neşet Girasun, Hukukçu; Av. Mahmut Kaçan, Hukukçu; Av. Menaf Kıran, Hukukçu; Av. Mürsel Ekici, Hukukçu; Av. Neşet Bilek, Hukukçu; Av. Nuri Memedoğlu, Hukukçu; Av. Ruşen Aslan, Hukukçu, Yazar; Av. Sait Sever,  Hukukçu; Av. Sedat Çınar, Hukukçu, Siyasetçi; Av. Sıddık Toz, Hukukçu; Av. Sıtkı Zilan, Hukukçu, Siyasetçi; Av. Sinem Gökçen, Hukukçu; Av. Şeyhmus Ülek, Hukukçu; Av. Yılmaz Demiroğlu, Hukukçu; Av.  Zerrin Bataray, Hukukçu, Fransa; Aydın Alp,  Şair, Yazar; Aydın Dere, Gazeteci, Yazar; Aydın Öneş; Aysel Çurukkaya, Siyasetçi, Almanya; Aytekin Karaçoban, Şair, Çevirmen, Fransa; Azad Lordini, Siyasetçi, İsveç; Aziz Mahmut Ak, Siyasetçi; Aziz Özalp, Şivider Bşk; Aziz Özdemir, Siyasetçi; Baha Mutlu, Siyasetçi; Bahaddin Turan, Siyasetçi; Bahoz Şavata, Araştırmacı, Yazar; Baran Hemze, Siyasetçi, Almanya; Barış Ünlü, Akademisyen; Basri Akyol, Mühendis, Hollanda; Bawer Kevir, Endamê Meclisa Wilayeta Stockholmê; Bayram Bozyel, Siyasetçi, Yazar; Bedir Çınar, Siyasetçi; Bedran Acar, Siyasetçi; Bekir Topgider, Siyasetçi; Bella Sturki, Gazeteci, Gürcistan; Bengt Kristiansson, Doktor, İsveç; Berken Bereh, Şair, Yazar; Bernard Schalscha, La Règledujeu Editörü, Fransa; Bilal Gergeri, Öğretmen, Çevirmen, Danimarka, Bilal Görgu, akademisyen, İsveç; Brüsk Solduk, Siyasetçi; Bubê Eser, Yazar, İsveç; Burhan Altunli, Siyasetçi; Cabir Yolbaş, Siyasetçi; Can Gülşenoğlu, Siyasetçi;  Cebar Bilir, Siyasetçi; Cecilia Möller, Konsult, İsveç; Celal Yakut, Esnaf; Celal Yıldız, Siyasetçi; Celalê Xursi, İş İnsanı, İsveç; Cemal Batum, Gazeteci; Cemal Budak, Doktor, kimyager,  Fransa; Cemal Onursal, Ekonomist/İş İnsanı, İsveç; Cemal Saygılı, Öğretmen, İsveç; Cemil Eren, Siyasetçi, Almanya; Cindi Tuncel, Bremen Eyalet Parlamentosu Milletvekili;  Dara Bilek, Siyasetçi; Dara Ersonmez, Siyasetçi, İsveç; Davut Çalıştıran, Siyasetçi; Davut Kurun, Siyasetçi, Yazar; Dilawer Zengi, Kürt Yazarlar Birliği Başkanı Suriye; Dnt. Zeki Budak, Diş Doktoru, Fransa; Dr. Adnan Güllüoğlu, Doktor; Dr. Carola Ersslen, Hamburg Eyalet Sol Parti Milletvekili; Dr. Celadet Çeliker, Doktor, İsveç; Dr. Ekrem Bilek, Doktor; Dr. Ekrem Önen, Doktor; Dr. Sadedin Mele, Elektrik Mühendisi,  İsveç; Dr. Serdar Budak, Doktor, İsveç; Dr. Yekta Uzunoğlu, Doktor, Çekya; Emin Karakulak, Gazeteci; Emin Narozi, Çevirmen, İsveç; Emir Qadi, Qadi Muhamed’in yeğeni, Siyasetçi, İsveç; Enver Karahan, Şair, Yazar; Eskerê Boyik, Yazar, Almanya; Eşref Okumuş, Gazeteci, İsveç; Eşref Örnek, İş İnsanı, İsveç; Evindar Tekin, Dil bilimci, Gazeteci; Eyyüp Alacabey, Siyasetçi; Eyyüp Karakeçili, Siyasetçi; Fahrettin Tütüncü, Siyasetçi; Faiz Eşin, Siyasetçi; Faris Medeni Marşil, Gazeteci, Yazar, İsveç; Farouk Rashed, İsveç; Faruk Aras, ronakbir, İsveç; Fatin Kanat; Faysal Taşkiran, İş İnsanı, Fransa; Ferda Cemiloğlu, İş insanı, STK aktivisti ; Ferhat Amedi, Çevirmen, Hollanda; Ferit Söker, Siyasetçi; Fexriye Nûdem, Öğretmen, Norweç; Feyyaz Ekmen, Siyasetçi; Fikret Başkaya, Yazar; Firat Nemrûd, Siyasetçi, İsveç; Fredrik Malm, Liberal Parti Parlementeri, İsveç; Fuat Önen, Yazar, Siyasetçi; Füsun Parlak, KÜRT-KAV eski genel başk; Gönül Dabakoğlu, Siyasetçi, Gulnaz Yusif, Öğretmen, İsveç; Hacı Eşref;  Haci Kardoxi, Radio Aşti, İsveç; Hadi Aydoğan İş İnsanı, İsveç; Hadi Gümüş, STK aktivisti; Hakkı Irmak; Halil Aslan, Eğitimci; Halil Göktaş, Siyasetçi; Haluk Gökalp; Haluk Yıldızhan; Siyasetçi; Hamit Kılıçaslan, KDP-Bakur sözcüsü; Hana Moller Kalpak, İnsani İlimler Uzmanı, İsveç; Hanifi Turan, Siyasetçi; Hasan Aydın, Çevirmen, Fransa; Hasan Doğan, İş İnsanı, İsveç; Hasan Kaya, Siyasetçi; Hasan Uguen, İş İnsanı, Fransa; Hesenê Metê, Yazar, İsveç; Hevrê Yildiz, İş İnsanı, İsveç; Hidayet Fidan, Siyasetçi; Hidir Yiğit, Yazar, İsveç; Hifzillah Nêrweyi, Siyasetçi,  İsveç; Hikmet Serbilind, Kürdistan İslam Partisi Başkanı; Hikmet Uzun, İş İnsanı, İsveç; Huseyin Şahin, pedegog, Almanya; Hüsamettin Bayram, Mali müşavir; Hüseyin Kaplan; İbrahim Küreken, Yazar, Siyasetçi; İbrahim Yalçın; İdris Kaval; İhsan Kurt, Gazeteci, İsmet şerif Vanlı Vakfı Başkanı; İhsan Kadir, Kurdistan Bölgeler Birliği Genel Sekreteri, İngiltere; İkram Delen, Mühendis, İsveç; İrfan Kaya, Yazar, Almanya; İshak Çar,  iş adamı; İsmail Beşikçi, Araştırmacı, Yazar; İsmet Elçİ, Siyasetçi; İzzettin Şevgin, Siyasetçi, İsveç; Çemşid Haydari, Yazar/Akademisyen, Güney Kurdistan; Jan Johansson, Direktör, İsveç; Jessika Leander, Şef, İsveç; Joachim Wolnert, fabrikatör, İsveç; Jonas Sjöstedt, Parlamenter, İsveç Sol Parti Başkanı; Kadir Kasirga, Parlamenter, İsveç; Kahir Bateyi, Yayıncı; Kamil Sumbul, Yazar, İsveç; Kasım Ergün, Siyasetçi; Kemal Adar, Siyasetçi; Kemal Görgü, Sanatçı, İsveç; Kemal Tolan, Yezidilog, Yezidi Gelenekleri Derleyicisi, Almanya; Kemal Yıldırım, Siyasetçi; Kendal Johansson, Müzisyen, İsveç; Kerem Serhatlı, Araştırmacı, Yazar; Kesra Cigerxwin, Cigerxwin’in oğlu, İsveç; Kisimyran Özkan, Öğretmen, İsveç, Kovan Amedi, KOMKAR Başkanı, İsveç; Kurbani Demir, Siyasetçi; Kutbettin Alış, İsveç; Kutbettin Yıldız, Siyasetçi; Latif Epözdemir, HAK-PAR Genel Başkanı; Lawen Rêdar, parlamenter, İsveç; Leyla Yeşil, Öğrenci, İsveç; Lezgin Berzan, Siyasetçi, Almanya; Lokman Demir, İş İnsanı, İsveç; Luise Gomes, Şef, İsveç; Lütfü Baksi, Siyasetçi, İsveç; M. Ali Kut, Kürt Yazarlar Birliği Başkanı, İsveç; M. Ali Seyrek, Bremen Eyalet Parlamentosu Milletvekili; M. Ali Yıldırım, Hamburg Kürt Platformu Başkanı, Almanya; M. Ali Yılmaz, Siyasetçi; M. Can Azbay, Siyasetçi; M. Emin Kardaş, KDP-T Genel Başkanı; Mahmûd Kaplan Uppsala Kürt Derneği Başkanı, İsveç; Mahmûd Lewendi, Yazar, İsveç; Mahmut Bilen, Siyasetçi; Mahmut Bingöl, Siyasetçi; Mahmut Çeşme, Siyasetçi; Mahmut Kılıç, Siyasetçi, Yazar; Mahmut Kiper, Küratör, İsveç; Mahmut Konuk;  Mahsum Guven, İş İnsanı, Almanya; Malin Holmquist, Konsult, İsveç; Malmisanij, Akademisyen;  Mamoste  Nujen, Karikatürist, İsveç; Mats Bäckman Şef, İsveç; Mazlum Koç, Bremen Eyalet Parlamentosu, Milletvekili; Mehdi Zana,  Diyarbakır  Belediye Eski Başkanı, İsveç; Mehmet Baydar, Siyasetçi; Mehmet Bayrak, Araştırmacı, Yazar; Mehmet Bozhan, Siyasetçi; Mehmet Cibran, Siyasetçi, İsveç; Mehmet Çeliker; Mehmet Dehsiwar, Yazar, İsveç; Mehmet Dilan, Siyasetçi; Mehmet Dörtyama, Siyasetçi; Mehmet Ermiş, Siyasetçi; Mehmet Gül, Siyasetçi; Mehmet Tanrıverdi,  Almanya Kürd Toplumu Başkan Yardımcısı; Mehmet Tursun, İşadamı, Baran Tursun Vakfı Başkanı; Mehmet Vural, Mali müşavir; Mella Arif Semerkan, Siyasetçi; Mencê Aldur, Eczacı, İsveç; Mensur Kara, Siyasetçi; Mesud  Tek, PSK Genel Başkanı; Mesut Baştürk, Yazar; Metin Telek, İş İnsanı, İsveç; Michael Eklund, İlaç Sorumlusu, İsveç; Michael Thorsell, Sendika Yöneticisi, İsveç; Mihemed Hesko, Yazar, Almanya; Mirza Akar, Siyasetçi; Muhittim Batmanlı, Siyasetçi; Muhlis Erdem, Öğretmen, İsveç; Munzur Çem, Yazar; Murad Ciwan, Yazar, İsveç; Murat Dağdelen, Siyasetçi, Yazar; Musa Em, Öğretmen, Danimarka; Mustafa Ak, Öğretmen, İsviçre; Mustafa Aygün, Siyasetçi; Mustafa Kalhan, Siyasetçi; Mustafa Kalpak, Siyasetçi, terapist, İsveç; Mustafa Kizilkaya, İş İnsanı, İsveç; Mustafa Konuk; Mustafa Korkmaz, Siyasetçi; Mustafa Özçelik, PAK Genel Başkanı; Muzaffer Özgür, Yazar, Almanya; Nabi Yağcı, Yazar, Siyasetçi; Nadir Yektaş, Siyasetçi; Nafi Çilgin, sosyolog, Haninge Belediyesi Meclis Üyesi, İsveç; Naif Bêzwan, Dr,University of Innsbruck, Avusturya; Narin Feqe, Sanatçı, İsveç; Nesrin Rojkan, Gazeteci, İsveç; Nevzat Teker, Siyasetçi; Newaf Miro, Çevirmen, Yazar, Almanya; Nezihe Karahan, Siyasetçi; Nezir Akad, Belediye Çalışanı, İsveç; Nihat Akar, Siyasetçi, İsveç; Nimet Mümtaz Aydın, Siyasetçi, İsveç; Nuri Aldur, İş İnsanı, İsveç; Nuri Çelik, Emekli, İsveç; Nuri Sınır, Siyasetçi; Nurullah Timur, Siyasetçi; Nusrettin Macin, Milletvekili; Oktay Dumlu, Siyasetçi; Omer Sindi, Siyasetçi, İsveç; Orhan Kaya, Siyasetçi; Osman Aydın, Hukukçu, Yazar, Almanya; Osman Aytar, Doçent Dr, sosyolog, İsveç; Osman Çınar, Siyasetçi, Almanya; Osman Karavil, Siyasetçi; Osman Tokgöz, İş İnsanı, Danimarka; Osman Xunav, Aktör; Ozan Altan Mühendis, İsveç; Ömer Erdem, Siyasetçi; Öztürk Türkdoğan, İHD Genel Başkanı; Özz Nujen, Senarist, komedyen, aktör İsveç; Pale Nûjen, Kimya Mühendisi, Norveç; Peter Hug, İsviçre Sosyal Demokrat Partisi Genel.Sekreteri; Rahime Kesici Karakaş, Yazar; Ramazan Gezgin; Ramazan Kahramaner, Siyasetçi; Ramazan Moray, Siyasetçi; Rana Gürbüz, akademisyen, Fransa; Recep Dildar, Yazar; Recep Fisli, İş İnsanı, İsveç; Reha Ruhanioğlu, Araştırmacı Yazar; Remzi Kerim, Dilbilimci, İsveç; Resul Alınak, Siyasetçi; Reşat Düngül, Siyasetçi; Reşid Betê, Öğretmen, İsveç; Reşit Deli, Siyasetçi; Reşo Zilan, Dilbilimci, İsveç; Rifat Xoce, Öğretmen, İsviçre; Rodi Rawêj, Siyasetçi, Sosyal demokrat, İsveç; Rony Kaya, İş İnsanı, Kıbrıs; Roza Kurd, Siyasetçi, Pedagog, İsveç; Sabahat Karaduman, Diş doktoru, İngiltere; Sabahattin Yıldız, Sanatçı; Sabri Vesek, Siyasetçi; Said Veroj, Yazar, Sait Aydoğmuş, Yazar, Siyasetçi; Sait Batu; Sait Çetinoğlu; Salih Kaplan, Siyasetçi; Salih Kılıçaslan, Siyasetçi; Salim Çeliker, Öğretmen, Siyasetçi, İsveç; Samed Aydın, Siyasetçi; Sami Nami, Yazar, İsveç; Sedat Doğan, Siyasetçi; Sedat Eroğlu, Araştırmacı, Yazar; Seher Erol, Siyasetçi; Selahattin Koçak; Selim Acar, Ekonomist, İsveç; Selim Çürükkaya, Siyasetçi, Yazar, Almanya; Selim Temin, İş İnsanı, Almanya; Selma Güner Akar, Danimarka Kürt İnsiyatifi Başkanı; Sevgi Parmaksız, Siyasetçi; Sevgi Yildiz, Öğretmen, İsveç; Seyda Alpşen, Siyasetçi; Seyit Bayram, Siyasetçi; Seyran Duran, İsveç Kürdistan Kadınlar Birliği Başkanı; Seyran Yıldız, Hukukçu, İsveç; Sıdık Bozarslan, Yazar, İsveç; Sibel Özbudun, Yazar; Sidar Bingöl, Siyasetçi; Sidki Hirori, Yazar, İsveç; Sinan Çiftyürek, KKP Genel Başkanı; Sinemhan Bedirhan, Celadet Bedirhan’ın kızı; Siracettin Kırıcı, Siyasetçi, Almanya; Siyabend Kaya, Ressam, İsveç; Sofi Demir, Siyasetçi, İsveç; Sören Bäckman, Direktör, İsveç; Suphi Karaalp, İş İnsanı, Almanya; Süleyman Güney, Yazar; Şakir Epözdemir, Yazar; Şefik Dündar, Siyasetçi, İsveç; Şefik Öncü, Yazar, Almanya; Şeref Yalçın, Siyasetçi; Şerefhan Ciziri, Siyasetçi; Şerif Erten, Eğitimci; Şermin Bozarslan, Rektör, İsveç; Şeyhmus Asık, Siyasetçi; Şeyhmus Ünal, Siyasetçi; Şoreş Zirek, Siyasetçi, İsveç; Şükran Baksi; İsveç Kürdistan Kadınlar Birliği Üyesi;  Şükrü Demir, Solna Belediyesi Meclis Üyesi, İsveç; Şükriye Ercan; Şükrü Gülmüş, Yazar, Almanya; Tahsin Aslan, Rektör, İsveç; Tahsin Sever, Siyasetçi, Yazar; Talat İnanç, İş İnsanı, Şair; Tayyip Kızılyıldız, Siyasetçi; Temel Demırer, Yazar; Têmûrê Xelil, İsveç Kürt Yazarlar Derneği Sekreteri; Tengezar Marini, Yazar, Almanya; Tuncer Bek; Ulaş Arslan, Siyasetçi; Ümit Tektaş, Yazar, Siyasetçi; Vahit Aba, Siyasetçi; Vedat Dede, Siyasetçi; Vehbi Aydın, Çevirmen, Fransa; Veysel Çamlıbel, Yazar; Av. Veysi Zeydanlıoğlu, Hukukçu; Vildan Tanrıkulu, Öğretmen, Çevirmen, İsveç ; Welat Nehri, Finlandiya Kürt Federasyon Başkanı; Yakup Karademir, Gazeteci, Çevirmen, Fransa; Yaşar Abdulselamoğlu, Yard. Prof. Le üniversite Binicise, Bulgaristan; Yaşar Karadoğan, Gazeteci/Yazar, İngiltere; Yaşar Kazıcı, Siyasetçi; Yekta Demirkapu, Siyasetçi; Yılmaz Elçi, Siyasetçi; Yılmaz Yıldız, KOMKAR Başkanı Kopenhagen, Danimarka; Zahit Bozarslan, Siyasetçi; Zaklin Nastik, Federal Parlamento Milletvekili, Almanya; Zekeriya Çelik İş İnsanı, İsveç; Zeynel Yeşiltepe, Siyasetçi; Zinar Soran, Yazar, İsveç; Zinarê Xamo, Yazar, İsveç; Ziwer Haco, Öğretmen, İsveç; Ziya Laçin, Yazar; Zülküf Baran, Siyasetçi; Ahmed Mêrdini, Gazeteci, Almanya; Almanya; Ahmet Zirek, Aktör; Fransa; Dilan Aydin, Avukat, Fransa; Doç. Dr. Salih Akin, Araştırmacı,  Akademisyen,  Fransa; Dr. Sêve Aydin İzol, Avukat, Fransa; Dr. Sharo Gahrip;  Akademisyen, Köln Üniversitesi, Almanya; Dr. Rassoul Faki, Doktor, Almanya;  Emeli Bramfors, Memur, Swêd; Enver Şen, Pedegok, Almanya; Gulçin Marşil, Kürdistanlı Kadınlar birliği Başkan Yardımcısı, İsveç; Gurgin Gorken, Okul Müdürü, İsveç; Hadi Ronav, İş insanı, İsveç; İsa Çelik, İş insanı; Almanya; Khosrow Abdollahi, Üniversite Öğretim Görevlisi, Fransa; Mehmet Şeker, Eğitimci, Almanya; Mele Nureddin Yekta, Din adamı, Almanya; Misto Birodirêj, Öğretmen; İsveç; Murat Satik, Kürtçe Le Monde Diplomatique gazetesi editörü; Almanya; Muzafer Demiralp, İş İnsanı; Rûsya; Nedret Zana, Tercüman, İsveç; Rociwan Yeşil, Öğretmen, İsveç; Salih İnce, Öğretmen, İsveç; Yaşar Oğuz, Öğretmen, İş insanı, İsveç.

Bu Yazı 1248 kez okundu
YORUM YAZ
Ad ev Soyad :
Yorumunuz :
Bize ulaşmak için [email protected] adresine yazarbilir,veya iletişim sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.