Ağustos ayında 182 yaşlı şiddet, istismar, ihmal ve ayrımcılığa maruz kaldı
1.10.2021 09:39:04

MESUDE ERŞAN

Yaşlanma Çalışmaları Derneği’nin (Senex) Yaşlılara Yönelik Şiddet ve İhlallerin İzlenmesi Ağustos Ayı Araştırma Raporu’na göre Türkiye genelinde 182 yaşlı şiddet, istismar, ihmal, hak ihlali ve ayrımcılığa maruz kaldı.

Medyaya yansımış haberlerin günlük taranmasıyla elde edilen verilerin analizlerine dayanan rapora göre söz konusu yaşlıların 45’i düşme, doğal afet, silahlı yaralama, şiddet, kaza, yangın ve boğulma gibi doğal olmayan yollarla ve ihmal sonucu hayatını kaybetti. 38 yaşlının ölümü ise şüpheli. Yaşlılara yönelik şiddet, istismar, ihmal, hak ihlali ve ayrımcılık vakalarının yüzde 53’ü ölümle sonuçlandı.

1-31 Ağustos tarihleri arasındaki vakaların analizlerine göre hazırlanan veriler özetle şöyle:

*Vakaların çoğunluğu Antalya’da gerçekleşti (18). Daha sonra sırasıyla İstanbul ve Aydın (15), Manisa (10), Bursa, Zonguldak ve Kocaeli (yedi), Adana, Denizli, Kastamonu ve Samsun (altı) vaka geliyor.

*Tüm vakaların yüzde 42’si yaşlı kadınlara yönelik şiddet, istismar, ihmal, hak ihlali ve ayrımcılıklardan oluşuyor. Yüzde 49’unda ise yaşlı erkekler şiddet, istismar, ihmal, hak ihlali ve ayrımcılıklarla karşılaşıyor. Tüm vakaların yüzde 7’sinde yaşlı çiftler mağdur. Birden fazla yaşlı kişinin olduğu vakaların oranı ise yüzde 1.

*38 yaşlının ölümü şüpheli. 20 yaşlı erkeğin, 17 yaşlı kadının ve 1 yaşlı çiftin şüpheli ölümü adli birimler tarafından hala araştırılıyor.

*18 yaşlı yangından etkilendi. Yangınlardan 13 yaşlı kadın, üç yaşlı erkek ve iki yaşlı çiftin etkilendiğini tespit edildi. İklim krizi veya ev içerisindeki ihmaller sonucunda ortaya çıkan yangınlardan en fazla yoksul, tek başına yaşayan yaşlılar etkileniyor.

*Yaşlıların 12’si kaza kurbanı. Yüksekten düşme, çarpma, bakım ihmali gibi doğal olmayan nedenlerle gerçekleşen ölümler bir hayli yaygın. 4 yaşlı çiftin, 16 yaşlı kadının ve 25 yaşlı erkeğin bu nedenlerle yaşamını yitirdiği tespit edildi.

*Yaşlı dostu olmayan mekanlar nedeniyle 11 yaşlı düşme kazası yaşadı. Kaza vakalarında ise 7 yaşlı erkeğin ve 5 yaşlı kadının etkilendiği görülüyor.

*10 yaşlı dolandırıldı. Dolandırıcılık vakalarında ise yedi yaşlı erkek, iki yaşlı kadın, bir yaşlı çift hedef alındı.

*Doğal afetlerden sekiz yaşlı etkilendi. Bunlar dört yaşlı kadın, üç yaşlı çift ve bir yaşlı.

*Afet vakalarında olduğu gibi ihmal vakalarından da çoğunlukla yaşlı kadınların (beş vaka) etkilendi.

*Yaşlıların altısı intihar etti, yedisi ise cinayete kurban gitti.

*Vakaların yüzde 42’si yaşlı kadınlara yönelik şiddet, istismar, ihmal, hak ihlali ve ayrımcılıklardan oluşuyor. Vakaların yüzde 49’u ise yaşlı erkeklere yönelik şiddet, istismar, ihmal, hak ihlali ve ayrımcılık. Tüm vakaların yüzde 7’sinda yaşlı çiftler mağdur. Cinsiyeti bilinmeyen vakaların oranı yüzde 1. Birden fazla yaşlı kişinin olduğu vakaların oranı ise yüzde 1.

*Şiddet, istismar, ihmal, hak ihlali ve ayrımcılığa uğrayanların ortalama yaşı ise 72.  Ağustos ayındaki şiddet, istismar, ihmal, hak ihlali ve ayrımcılık vakalarının yüzde 20’si 64 yaş altındaki insanlara yönelik. 65-74 yaş grubundakilerin oranı ise yüzde 44 olarak tespit edildi. Şiddet, istismar, ihmal, hak ihlali ve ayrımcılığa uğrayan 75 yaş ve üstü yaşlıların oranı da yüzde 36.

Doğal olmayan ölümler yaygın

Raporun Araştırma Direktörü Özgür Arun, Ocak 2021’den beri yaşlılara karşı şiddet, istismar, ihmal, hak ihlali ve ayrımcılığı izlediklerini belirtti. Son yedi ay içerisinde aylık ortalama 146 olan vaka sayısının Ağustos’ta 182’yi bulduğunu hatırlatan Arun, şunları söyledi:

“Doğal olmayan nedenlerle gerçekleşen ölümler hayli yaygın. Bunun yanında şüpheli ölümler ikinci sırada yer alıyor. Türkiye genelinde yaşanan afetler sebebiyle yangınlar üçüncü sırada yer alıyor. İklim krizinin yaşlılara yönelik olumsuz etkileri çarpıcı biçimde artış gösterdi. Vakaların geneli önlenebilir. Etkileri azaltılabilir. Senex İzleme çalışması, hem yerel yönetimler ile sivil topluma hem de akademi ve politika geliştirenlere yaşanan şiddet ve ihlallerin üstesinden gelmeyi sağlayacak donanımı sunmayı hedefliyor.”

Yoksulluk tek başına riski artırıyor

Tüm şiddet, istismar, ihmal, hak ihlali ve ayrımcılık vakalarının çok büyük bir kısmı yoksul yaşlılar. Arun, şiddet ve ihmal sonucu gerçekleşen ölümlerin yoksul yaşlılar arasında bir hayli yaygın olduğunu vurgulayarak şu önerilerde bulundu:

“Yaşanan kayıpların büyük bir kısmının tedbirlerle önlenmesi mümkün. Yaşlı dostu çevre ve hizmetleriyle, yüksekten düşme, çarpma, yangın, iş kazası ve benzeri vakalar önlenebilir. Yoksul yaşlıların, bilhassa dul ve engelli yaşlı kadınların karşılaştıkları şiddet, istismar, ihmal, hak ihlali ve ayrımcılık vakalarının tamamı yapısal faktörler nedeniyle ortaya çıkıyor. Yerel yönetimlerin yaş dostu çevreye ilişkin olarak geliştirecekleri hizmetlerle kamu kurumlarının alacakları tedbirler, yaşanan kayıpları azaltabilir.”

Diken

Şîrove Bike
×